Köszöntjük Kajdacs Község weboldalán!
  • 84_big
  • 2395o
  • 5841529
  • 52811130
  • kajdacs_templom-106msols-1092
  • kajdacs-2
  • maxresdefault
  • picture09

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány pályázatot hirdet IKSZT-vezető munkakör betöltésére.

 

Ellátandó feladatok: A Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány a Faluházban Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítását valósítja meg.  Ehhez kapcsolódóan a munkatárs feladata az IKSZT „tartalommal” való megtöltése, az IKSZT-ben igénybe vehető szolgáltatások működtetése, szervezése, így többek között közművelődési, közösségi, kiemelten ifjúsági közösségi programok, egészségfejlesztési programok szervezése; könyvtár működtetése, civil szervezetek munkájának segítése; információs tájékoztatók működtetése, szervezése.

Elvárások: A munkakört betöltő legyen jártas a művelődés- és szabadidő-szervezésében, ismerje a nonprofit szféra működési mechanizmusát, rendelkezzen a forrásteremtési lehetőségekhez szükséges ismeretekkel, legyen nyitott az információk befogadására, ugyanakkor rendelkezzen kellő türelemmel és alázattal a szolgáltatást igénybe vevőkkel szemben.

 

Munkavégzés helye: Kajdacs Faluház, Kajdacs, Petőfi u. 1.

 

Pályázati feltételek:

-        magyar állampolgárság

-        büntetlen előélet

-        legalább középfokú végzettség

-        felhasználói szintű számítógépes ismeretek (irodai, valamint internetes alkalmazások)

 A pályázathoz csatolandó okiratok:

-        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

-        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

-        részletes szakmai önéletrajz

-        motivációs levél; részletes, a pályázó egy évre szóló programterv elképzelése

-        írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        főiskolai vagy egyetemi szakirányú végzettség (művelődésszervező)

-        tapasztalat és gyakorlat közösségi programok szervezésében, lebonyolításában

-        ifjúsági közösségfejlesztés, ifjúsági programok szervezésében való tapasztalat

-        európai uniós nyelvismeret

-        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

-        kimagasló szervezési, kommunikációs képesség, kreativitás

-        az elvárt tevékenységek területén teljes önálló munkavégzés.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 21.

 

A munkakör betölthető: 2012. október 1. napjától.

 

Munkabér és egyéb juttatások: a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével megegyezés szerint

 

A foglalkoztatás időtartama: A kinevezés határozatlan időre szól 3 hónapos próbaidő kikötésével.

A pályázatok benyújtásának módja:

-        Postai úton, a pályázatnak az Alapítvány címére történő megküldésével (7051 Kajdacs, Petőfi u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: IKSZT-vezető

-        Személyesen: Boda János kuratóriumi elnökhelyettes, 7051 Kajdacs, Petőfi u. 1.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 10.

A pályázati döntésről a pályázókat az elbírálást követően 8 napon belül értesítjük.

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kajdacs.hu

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boda János nyújt a 75-351-144 -es telefonszámon.

 

 

Kajdacs, 2012. július 24.                                 

 

 

                                                                                      Dr. Keresztes Mihály

                                                                                        kuratóriumi elnök
a hír nyomtatása