EU-s forrásból javulhat az ivóvíz minősége Kajdacson

EU-s forrásból javulhat az ivóvíz minősége Kajdacson

Településünk az ivóvíz minőségének javítása érdekébenuniós pályázati forrás elnyerésén dolgozik. A pályázat kétfordulós, afolyamatban az első forduló vége felé közeledünk.

 

Még 2009-ben került beadásraa KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) pályázati forráshoz az„Ivóvízminőség-javító beruházás Kajdacs községében” című pályázatunk, mely azelső fordulóban támogatást kapott. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogyjogosultakká váltunk a részletes tervek kidolgozására, az engedélyekmegszerzésére, az előkészítő munkák lebonyolítására, immár az első fordulóstámogatásból. Ez a folyamat hamarosan lezárul, a második fordulós anyagbeadásával, melyre a tervek szerint 2012 januárjában kerül sor. Ezt követi majda bírálati folyamat. Amennyiben pályázatunk a második fordulóban is támogatástnyer, úgy a szerződéskötési és közbeszerzési eljárások lebonyolítása után aberuházások várhatóan 2012 második felében kezdődhetnek.

 

Néhány fontosabb adat apályázattal kapcsolatosan. A pályázatot Kajdacs Község Önkormányzata önállóanadja be, a projekt által érintett lakosok száma 1277. A beruházás teljesköltségvetése 207 920 000 Ft, melynek maximum 85%-a lehet EUstámogatás. A beruházás eredményeképpen településünkön az ivóvíz minősége javulmajd, melyre egészségvédelmi okokból és törvényi előírások miatt egyarántszükség van.

 

Néhány technikai és műszakiadat a pályázattal kapcsolatosan:

 

A település vízellátórendszere minden egységében megújul. A vízbázis egy új 145 m talpmélységűkúttal bővül, amelynek várható vízhozama Q = 500 l/perc. A felszíni tározókteljes felújításon és vízzárózáson esnek át.

A víztisztító technológiateljesen megújul, a projekt keretében a következő műtárgyak és eszközökkerülnek beépítésre:

- 2 db gáztalanító,

- 1 db vastalanító tartály,

- 2 db ammónia mentesítőtartály,

- 1 db biztonsági tartály,

- 1db fordított ozmózisosegység,

- 2 db hálózatiszivattyú,

- 2 db öblítő szivattyú,

- 1 db UV csírátlanítóberendezés

 

A tisztított víz mindenparaméterében megfelel majd a 201/2001. Korm. rendeletben előírtparamétereknek. A településen csővezeték rekonstrukció során kicserélődik aJózsef Attila utcában, a Borjádi úton és a Hajnal utcában 1585 fm vízvezeték, abekötővezetékekkel együtt.

A település legmagasabbpontján a futball pálya melletti oldalon 1 db 50 m3-es víztorony létesül atelepülésen a víznyomás stabilizálása céljából.

Ezen kívül létesülnek újtisztító idomok, és tűzcsapok a vízhálózat hatékony tisztíthatósága érdekében.

 

Továbbra is kérjük ésköszönjük a lakosság elvi támogatását, hiszen mindannyiunk érdeke hogyivóvizünk a lehető legjobb minőségű legyen.

Legutolsó Hírünk:

Végéhez közeledik a próbaüzem a kajdacsi vízműnél


Immár félidejénél tart a próbaüzem az Európai Unió támogatásával megvalósuló kajdacsi ivóvízminőség-javító beruházásnál. A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0003 azonosítószámú beruházás célja olyan víztisztító technológia telepítése, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű ivóvíz-szolgáltatást. Ehhez a tisztítótechnológia telepítésén kívül szükség van az ivóvíz-hálózat részleges tisztítására, rekonstrukciójára, valamint ülepítő-medence és iszapsűrítő építésére is.
A próbaüzem végén kerül sor a műszaki átadásra, és ezek után biológiai úton, vagyis teljesen vegyszermentesen tisztított vizet ihat Kajdacs község lakossága.
A projekt összköltsége 232 millió 555 ezer forint, megvalósítására a Környezet és Energia Operatív Program pályázati forráshoz nyújtotta be igényét Kajdacs Község Önkormányzata. A több éve folyó beruházásnak köszönhetően egy új kutat is kapott a község,
sőt, még a vízvezetékeket is felújították egy szakaszon.
Az egészséges ivóvíz biztosítása kötelező feladat, a kútvizek káros anyag tartalmának határértékét a 201/2001-es kormányrendelet írja elő. A vizsgálati eredmények azt igazolták, hogy a Kajdacs ivóvizét biztosító kutak vízkémiai komponenseiben a vas és az
ammónium meghaladja az előírt határértéket, emiatt a kitermelt víz vízkezelést igényel. Az ivóvízminőség-javító beruházás célja, hogy olyan víztisztító technológia telepítsenek, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű szolgáltatást. A kivitelezési munkák
során felújították a régi épületet, amelyben elhelyezték a korszerű vastalanító, mangántalanító, illetve ammóniamentesítő berendezéseket. Emellett új víztorony épült. A munkákat a Water Solution Mérnöki és Kereskedelmi Kft. végezte el. A beruházás megvalósítása során a község teljes lakosságának megfelelő ivóvízellátása biztosított, emellett a korszerűsítés eredményeként a település gazdasági vonzereje is tovább nő.