MINIMÁLISRA CSÖKKENT AZ IVÓVÍZ KÁROSANYAG-TARTALMA KAJDACSON

MINIMÁLISRA CSÖKKENT AZ IVÓVÍZ KÁROSANYAG-TARTALMA KAJDACSON

Európai uniós támogatással újult meg a helyi víztisztító technológia Kajdacs községben - az ivóvízminőség-javító beruházás kivitelezési szakasza lezárult, az ünnepélyes záró rendezvényt október 30-án tartják a polgármesteri hivatalban.

A községi vízműtelepről szolgáltatott ivóvíz a rendeletben meghatározott minőségi jellemzők közül az ammónia- és a metángáz-tartalom kapcsán nem felelt meg az előírásoknak. A projekt célja ezért olyan víztisztító technológia telepítése volt, amely biztosítja a megfelelő minőségű ivóvíz-szolgáltatását. Ehhez a tisztító technológia telepítésén kívül szükség volt az ivóvíz-hálózat részleges tisztítására, rekonstrukciójára, valamint ülepítő-medence és iszapsűrítő építésére is. Az uniós támogatással megvalósult beruházás során Kajdacson 534 vízmérős bekötés, 25 közkút és 13 tűzcsap biztonságos és egészséges vízellátása valósult meg, ráadásul egy működő kút mellett további egy fúrása megvalósulhatott.

Kajdacs Község ivóvízminőség-javító beruházása több éves előkészítés után ért finisbe. Még 2013-ban, ünnepélyes alapkőletétellel kezdődhetett meg a beruházás kivitelezési szakasza. A projekt összköltsége 232 millió 555 ezer  forint, megvalósítására  a Környezet és  Energia Operatív Program pályázati forráshoz nyújtotta be igényét Kajdacs Község Önkormányzata. A sikeres első fordulóban kidolgozták a beruházás részletes terveit, beszerezték a szükséges engedélyeket, és benyújtották a második forduló pályázatát. A második forduló eredményességének köszönhetően a beruházás több mint 232 millió forintos költségvetéséből 203 millió 121.731 forintot nyert az önkormányzat az Európai Unió Kohéziós Alapjából.

A beruházás kivitelezője a Water Solution Kft volt. A korszerűsítés eredményeként minimálisra csökkent az ivóvíz károsanyag-tartalma, hosszú távon megalapozva az itt élők egészséges élethez való jogát.

Legutolsó Hírünk:

Végéhez közeledik a próbaüzem a kajdacsi vízműnél


Immár félidejénél tart a próbaüzem az Európai Unió támogatásával megvalósuló kajdacsi ivóvízminőség-javító beruházásnál. A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0003 azonosítószámú beruházás célja olyan víztisztító technológia telepítése, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű ivóvíz-szolgáltatást. Ehhez a tisztítótechnológia telepítésén kívül szükség van az ivóvíz-hálózat részleges tisztítására, rekonstrukciójára, valamint ülepítő-medence és iszapsűrítő építésére is.
A próbaüzem végén kerül sor a műszaki átadásra, és ezek után biológiai úton, vagyis teljesen vegyszermentesen tisztított vizet ihat Kajdacs község lakossága.
A projekt összköltsége 232 millió 555 ezer forint, megvalósítására a Környezet és Energia Operatív Program pályázati forráshoz nyújtotta be igényét Kajdacs Község Önkormányzata. A több éve folyó beruházásnak köszönhetően egy új kutat is kapott a község,
sőt, még a vízvezetékeket is felújították egy szakaszon.
Az egészséges ivóvíz biztosítása kötelező feladat, a kútvizek káros anyag tartalmának határértékét a 201/2001-es kormányrendelet írja elő. A vizsgálati eredmények azt igazolták, hogy a Kajdacs ivóvizét biztosító kutak vízkémiai komponenseiben a vas és az
ammónium meghaladja az előírt határértéket, emiatt a kitermelt víz vízkezelést igényel. Az ivóvízminőség-javító beruházás célja, hogy olyan víztisztító technológia telepítsenek, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű szolgáltatást. A kivitelezési munkák
során felújították a régi épületet, amelyben elhelyezték a korszerű vastalanító, mangántalanító, illetve ammóniamentesítő berendezéseket. Emellett új víztorony épült. A munkákat a Water Solution Mérnöki és Kereskedelmi Kft. végezte el. A beruházás megvalósítása során a község teljes lakosságának megfelelő ivóvízellátása biztosított, emellett a korszerűsítés eredményeként a település gazdasági vonzereje is tovább nő.