Műszaki átadás a kajdacsi vízműnél

Műszaki átadás a kajdacsi vízműnél

Sikeresen lezárult a próbaüzem az Európai Uniós támogatással megújult kajdacsi vízműtelepen. Ezzel az ivóvízminőség-javító beruházás kivitelezési szakasza lezárult. A műszaki átadást október 27-én, 10:00 órai kezdettel tartják a polgármesteri hivatalban, és a vízműtelepen.

 

Sikeresen lezárult a próbaüzem az Európai Unió támogatásával megvalósuló kajdacsi ivóvízminőség-javító beruházásnál. A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0003
azonosítószámú beruházás célja az volt, hogy olyan víztisztító technológiát telepítsenek, amely
lehetővé teszi a megfelelő minőségű ivóvíz-szolgáltatást. Ehhez a tisztítótechnológia telepítésén kívül szükség volt az ivóvíz-hálózat részleges tisztítására, rekonstrukciójára, valamint ülepítő-medence és iszapsűrítő építésére is.
A próbaüzem végén kerül sor a műszaki átadásra, és ezek után biológiai úton, vagyis teljesen vegyszermentesen tisztított vizet ihat Kajdacs község lakossága.
A projekt összköltsége 232 millió 555 ezer forint, megvalósítására a Környezet és Energia Operatív Program pályázati forráshoz nyújtotta be igényét Kajdacs Község Önkormányzata. A több éve folyó beruházásnak köszönhetően egy új kutat is kapott a község,
sőt, még a vízvezetékeket is felújították egy szakaszon.
A kivitelezési munkák során felújították a régi épületet, amelyben elhelyezték a korszerű vastalanító, mangántalanító, illetve ammóniamentesítő berendezéseket. Emellett új víztorony épült.
A munkákat a Water Solution Mérnöki és Kereskedelmi Kft. végezte el. A beruházás megvalósítása során a község teljes lakosságának megfelelő ivóvízellátása biztosított.

Legutolsó Hírünk:

Végéhez közeledik a próbaüzem a kajdacsi vízműnél


Immár félidejénél tart a próbaüzem az Európai Unió támogatásával megvalósuló kajdacsi ivóvízminőség-javító beruházásnál. A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0003 azonosítószámú beruházás célja olyan víztisztító technológia telepítése, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű ivóvíz-szolgáltatást. Ehhez a tisztítótechnológia telepítésén kívül szükség van az ivóvíz-hálózat részleges tisztítására, rekonstrukciójára, valamint ülepítő-medence és iszapsűrítő építésére is.
A próbaüzem végén kerül sor a műszaki átadásra, és ezek után biológiai úton, vagyis teljesen vegyszermentesen tisztított vizet ihat Kajdacs község lakossága.
A projekt összköltsége 232 millió 555 ezer forint, megvalósítására a Környezet és Energia Operatív Program pályázati forráshoz nyújtotta be igényét Kajdacs Község Önkormányzata. A több éve folyó beruházásnak köszönhetően egy új kutat is kapott a község,
sőt, még a vízvezetékeket is felújították egy szakaszon.
Az egészséges ivóvíz biztosítása kötelező feladat, a kútvizek káros anyag tartalmának határértékét a 201/2001-es kormányrendelet írja elő. A vizsgálati eredmények azt igazolták, hogy a Kajdacs ivóvizét biztosító kutak vízkémiai komponenseiben a vas és az
ammónium meghaladja az előírt határértéket, emiatt a kitermelt víz vízkezelést igényel. Az ivóvízminőség-javító beruházás célja, hogy olyan víztisztító technológia telepítsenek, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű szolgáltatást. A kivitelezési munkák
során felújították a régi épületet, amelyben elhelyezték a korszerű vastalanító, mangántalanító, illetve ammóniamentesítő berendezéseket. Emellett új víztorony épült. A munkákat a Water Solution Mérnöki és Kereskedelmi Kft. végezte el. A beruházás megvalósítása során a község teljes lakosságának megfelelő ivóvízellátása biztosított, emellett a korszerűsítés eredményeként a település gazdasági vonzereje is tovább nő.