Alapkőletétel

Alapkőletétel

Többéves előkészítés után mérföldkőhöz érkezettaz Európai Unió támogatásával meg- valósuló Kajdacs Község ivóvízminőség-javító beruházás projektje: 2013. szeptember 5-én 13 órakor az ünnepélyes alapkőletétellel megkezdődik a beruházás kivitelezési szakasza.

 

Az ivóvízminőségének javításakötelező feladat, a kútvizek károsanyag-tartalmának határértékét a 201/2001-es kormányrendelet írja elő. A vizsgálati eredmények szerint a kajdacsi vízműtelepről szolgál- tatott ivóvíz ammónia-és metángáz-tartalmanem felel meg a rendeletben megfogalmazott előírások- nak. A projektcélja olyan víztisztító technológia telepítése, amely lehetővéteszi a megfelelő minőségűivóvízszolgáltatást. Ehhez a tisztítótechnológia telepítésén kívül szükségvan az ivóvíz-hálózatrészleges tisztítására, rekonstrukciójára, valamintülepítő-medence és iszapsűrítő építésére is.

 

A projektösszköltsége 232 millió555 ezer forint, megvalósítására a Környezet és EnergiaOperatív Programpályázati forráshoz nyújtottabe igényét Kajdacs Község Önkormányzata. A sikeres első fordulóban kidol- gozták a beruházás részletes terveit, beszerezték a szükséges engedélyeket, és benyújtották a másodikforduló pályázatát. A második forduló eredményességének köszönhetően a beruházás több mint 232 mil- lió forintosköltségvetéséből 203 millió 121.731 forintot nyert az önkormányzat az Európai Unió kohéziós alapjából.

 

A közbeszerzési eljárássorán kiválasztott kivitelező a Water Solution Kft. A korszerűsítéseredményeként minimálisra csökken majd az ivóvíz károsanyag-tartalma, hosszú von megalapozva az itt élők egészséges élethez és környezethez valójogát, tovább növelvea település lakossági és gazdasági vonzóképességét.

 

 

Legutolsó Hírünk:

Végéhez közeledik a próbaüzem a kajdacsi vízműnél


Immár félidejénél tart a próbaüzem az Európai Unió támogatásával megvalósuló kajdacsi ivóvízminőség-javító beruházásnál. A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0003 azonosítószámú beruházás célja olyan víztisztító technológia telepítése, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű ivóvíz-szolgáltatást. Ehhez a tisztítótechnológia telepítésén kívül szükség van az ivóvíz-hálózat részleges tisztítására, rekonstrukciójára, valamint ülepítő-medence és iszapsűrítő építésére is.
A próbaüzem végén kerül sor a műszaki átadásra, és ezek után biológiai úton, vagyis teljesen vegyszermentesen tisztított vizet ihat Kajdacs község lakossága.
A projekt összköltsége 232 millió 555 ezer forint, megvalósítására a Környezet és Energia Operatív Program pályázati forráshoz nyújtotta be igényét Kajdacs Község Önkormányzata. A több éve folyó beruházásnak köszönhetően egy új kutat is kapott a község,
sőt, még a vízvezetékeket is felújították egy szakaszon.
Az egészséges ivóvíz biztosítása kötelező feladat, a kútvizek káros anyag tartalmának határértékét a 201/2001-es kormányrendelet írja elő. A vizsgálati eredmények azt igazolták, hogy a Kajdacs ivóvizét biztosító kutak vízkémiai komponenseiben a vas és az
ammónium meghaladja az előírt határértéket, emiatt a kitermelt víz vízkezelést igényel. Az ivóvízminőség-javító beruházás célja, hogy olyan víztisztító technológia telepítsenek, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű szolgáltatást. A kivitelezési munkák
során felújították a régi épületet, amelyben elhelyezték a korszerű vastalanító, mangántalanító, illetve ammóniamentesítő berendezéseket. Emellett új víztorony épült. A munkákat a Water Solution Mérnöki és Kereskedelmi Kft. végezte el. A beruházás megvalósítása során a község teljes lakosságának megfelelő ivóvízellátása biztosított, emellett a korszerűsítés eredményeként a település gazdasági vonzereje is tovább nő.